Onze missie

ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties om duurzame gedragen oplossing bouwen t.b.v. kinderen wiens ontwikkelingen bedreigd worden. Dat doet zij enerzijds door ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren. ACT! doet dat anderzijds door professionals

Verder lezen

Krachtplan

Krachtplan als middel tot beïnvloeding Ouders van thuiszittende-, of met thuiszitten bedreigde kinderen, vragen ons te ondersteunen. Wij komen dan in aanraking met de geschiedenis van de schoolgang van hun kind, eventueel aangevuld met alle gebeurtenissen en interacties met jeugdzorg,

ACT!NOW Magazine

Ons magazine ACT!NOW is gericht op een breed lezerspubliek inzake voortijdig schooluitval en thuiszitters. Wij brengen het magazine uit zodra we voldoende artikelen hebben. De eerste nummers werden door onze eigen redactie geschreven. Ze reflecteren onze uitvoeringspraktijk. In ons laatste

Visie op professionaliteit

Inleiding ACT!-Academie richt zich op professionaliseren van professionals, het empoweren van ouders van kinderen die dreigen uit te vallen of (langdurig) thuiszitten en de systeemwerelden waarbinnen zij functioneren. Professionals Op deze pagina zoomen wij in op de doelgroep professionals, hun

Ervaringen ouders

Onze HB dochter is in het onderwijs niet gezien en liep daardoor vast. Vanuit de ​sc​hool/jeugdzorg/SWV/​ kwam er ​geen ​ constructieve bijdrage en ons kind zit ​nu 1 jaar thuis​. Wij hebben ACT! ingeschakeld om ons te ondersteunen. Met hun KrachtPlan en fijne gesprekken kwam er weer een beetje rust en overzicht in de situatie. We voelen ons gesteund en gehoord. ​ We zijn er nog niet, maar de bijdrage van ACT! waarderen wij als: waardevol, er lijkt weer ruimte te komen voor een volgende stap.

Moeder van thuiszitende dochter Meer ervaringen onder 'Diensten'