- Advies Centrum Thuiszitters

Onze missie

ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties om duurzame gedragen oplossing bouwen t.b.v. kinderen wiens ontwikkelingen

Verder lezen

Krachtplan

Krachtplan als middel tot beïnvloeding Ouders van thuiszittende-, of met thuiszitten bedreigde kinderen, vragen ons te ondersteunen. Wij komen dan

ACT!NOW Magazine

Ons magazine ACT!NOW is gericht op een breed lezerspubliek inzake voortijdig schooluitval en thuiszitters. Wij brengen het magazine uit zodra

Visie op professionaliteit

Inleiding ACT!-Academie richt zich op professionaliseren van professionals, het empoweren van ouders van kinderen die dreigen uit te vallen of

Ervaringen ouders

Onze HB dochter is in het onderwijs niet gezien en liep daardoor vast. Vanuit de ​sc​hool/jeugdzorg/SWV/​ kwam er ​geen ​ constructieve bijdrage en ons kind zit ​nu 1 jaar thuis​. Wij hebben ACT! ingeschakeld om ons te ondersteunen. Met hun KrachtPlan en fijne gesprekken kwam er weer een beetje rust en overzicht in de situatie. We voelen ons gesteund en gehoord. ​ We zijn er nog niet, maar de bijdrage van ACT! waarderen wij als: waardevol, er lijkt weer ruimte te komen voor een volgende stap.

Moeder van thuiszitende dochter Meer ervaringen onder 'Diensten'