ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties. Dat doet zij enerzijds door ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren. ACT! doet dat anderzijds door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren. En dat doet ACTvooral door de condities én de werkmethodieken van probleemoplossende ontmoetingen tussen beiden op individueel-, regionaal- en collectief niveau te optimaliseren.