ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties om duurzame gedragen oplossing bouwen t.b.v. kinderen wiens ontwikkelingen bedreigd worden.

Dat doet zij enerzijds door ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren. ACT! doet dat anderzijds door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren. En dat doet ACTvooral door de condities én de werkmethodieken van probleemoplossende ontmoetingen tussen beiden op individueel-, regionaal- en collectief niveau te optimaliseren.

Daaruit ontwikkelt ACT! theorieën die ten grondslag liggen aan de cursussen die wij aanbieden. Tevens is Dee ‘body of knowledge’ de basis voor adviezen die wij aan lokale, regionale en landelijke partijen – waaronder ook overheden – gevraagd en ongevraagd geven.

Tenslotte verricht ACT! onderzoek vanuit onderwijskundige, psychologische, pedagogische, organisatiekundige, en veranderkundige kennisdomeinen in- en verrichten.