Onze missie

ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties. Dat doet zij enerzijds door ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren. ACT! doet dat anderzijds door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren. En dat doet ACT! vooral

Verder lezen

Krachtplan

Krachtplan als middel tot beïnvloeding Ouders van thuiszittende-, of met thuiszitten bedreigde kinderen, vragen ons te ondersteunen. Wij komen dan in aanraking met de geschiedenis van de schoolgang van hun kind, eventueel aangevuld met alle gebeurtenissen en interacties met jeugdzorg,

ACT!NOW Magazine

Ons magazine ACT!NOW is gericht op een breed lezerspubliek inzake voortijdig schooluitval en thuiszitters. Wij brengen het magazine uit zodra we voldoende artikelen hebben. De eerste nummers werden door onze eigen redactie geschreven. Ze reflecteren onze uitvoeringspraktijk. In ons laatste

Passende Onderwijs Constructie

leerarrangementen op maat Inleiding Thuiszitters worden niet in alle gevallen ‘aan hun lot overgelaten’. Ouders ontfermen zich uiteraard over hun kinderen. Duurzame oplossingen zonder verplichtende terugkeer naar school, of zonder zorgarrangementen gebaseerd op diagnoses zijn schaars. Hoe dan ook, flexibele