Overzicht trainingen 2018

De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszitterscasussen. Uniek in Nederland! Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar: Empowerment van kinderen en hun ouders en Professionalisering voor professionals

ACT!-Blog

Op deze blog worden onregelmatig frequent nieuwe berichten geplaatst die interessant zijn voor thuiszitters, hun ouders, scholen en professionals van andere organisaties

Maatjestraining ‘Empowerment voor ouders van thuiszitters’

Plaats en data Webinar via Skype dinsdag op 11 april 2018; Tijd: 19:00 – 21:30 uur Fysieke bijeenkomst (plaats) nader te bepalen op zaterdag 21 april 2018; tijd 13:00 – 21:30 uur Doelgroep Ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen Belangstellenden die

Regie en ontstagneringsinterventies

ACT! wordt gevraagd en ACT! bemoeit. Wij kunnen bijdragen aan het oplossen van vastgelopen, geëscaleerde en complexe casussen. Casussen die qua duur van de thuiszitsituatie, de inhoudelijke vraag-aanbod afstemming en op het vlak van communicatief-emotionele verstoringen weer vlot getrokken moeten

Facebookgroep ACT!

We hebben een besloten Facebookgroep opgericht, waar momenteel (2017) meer dan 200 mensen lid van zijn. Wie ontmoet je daar zoal? ouders van een thuiszitter mensen die zich betrokken voelen bij de problematiek ACT-maatjes, deze mensen ondersteunen de ouders vanuit

Word ACT!-Maatje voor een thuiszitter!

Een ACT!-maatje – wat houdt dat in? De meeste gezinnen met een thuiszittend kind komen bij ons als de ouders al een lijdensweg hebben moeten doorstaan om begrip voor hun situatie te krijgen. Het ACT-maatje biedt een luisterend oor, brengt het