Overzicht trainingen 2018

De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszitterscasussen. Uniek in Nederland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar: Empowerment van kinderen en hun ouders en Professionalisering voor professionals

Word ACT!-Maatje voor een thuiszitter!

Een ACT!-maatje – wat houdt dat in? De meeste gezinnen met een thuiszittend kind komen bij ons als de ouders al een lijdensweg hebben moeten doorstaan om begrip voor hun situatie te krijgen. Het ACT-maatje biedt een luisterend oor, brengt het

Regie en ontstagneringsinterventies

ACT! wordt gevraagd en ACT! bemoeit. Wij kunnen bijdragen aan het oplossen van vastgelopen, geëscaleerde en complexe casussen. Casussen die qua duur van de thuiszitsituatie, de inhoudelijke vraag-aanbod afstemming en op het vlak van communicatief-emotionele verstoringen weer vlot getrokken moeten