Cursussen voor ouders van leerlingen en studenten

Om inclusief onderwijs te bereiken is op vele niveaus en voor vele doelgroepen te professionaliseren en empoweren. Niet in de laatste plaats voor ouders van leerlingen en studenten zelf.