Hoe thuiszitters aan de systeemwereld van het Passend Onderwijs ontglippen

Maarten Rector en Hans Pollen schreven voor het Filosofisch Tijdschrift (september/oktober 2019) het artikel ‘Hoe thuiszitters aan de systeemwereld van het Passend Onderwijs ontglippen’. Een zelden gekozen filosofisch kijkpunt op deze weerbarstige problematiek legt onderliggende impliciete aannames bloot en opent