De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszittersproblematiek.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

  • Empowerment van kinderen en hun ouders
  • Professionalisering voor professionals uit instellingen

Conform de ACT!-missie zijn beide doelgroepen met de trainingen beter in staat bij voorkomende casussen in gemeenschappelijkheid problemen te voorkomen en op te lossen.

Daarnaast heeft ACT! specifieke diensten ontwikkeld: met unieke scenario’s en oplossingsgerichte methodische aanpakken begeleiden wij u per casus of beleidsmatig ingebed naar daadwerkelijke afname van het probleem in kwalitatieve en kwantitatieve zin.