drs. Hans Pollen (1955)

Hans heeft een neus voor mogelijkheden. Hij ziet eenzijdigheden en stimuleert hogere en andere kwaliteiten te vinden en daarnaar te handelen. Zijn waarde blijkt altijd door onverwachte synergie. Actief binnen ACT!, in binnen en buitenland, in onderwijs, mediating, strategisch HRM, processturing en vooral daar waar geleerd wordt. Achtergrond: lerarenopleiding, onderwijskunde, leerpsychologie, veranderkunde, organisatie simulaties.


Mv. Indi Hondema (1968)

Initiatiefneemster st. HartverwarmendWijs, Education Cities en ACT! Zij verbindt personen, organisaties en ontwikkelingen. Als spreekster is zij gewild. Ze is een holistisch en alternatief denker en verbinder en pioniert in de onderwijs- en maatschappelijke dynamische velden. Indi gebruikt haar ervaringen als kindertolk, voorzitter van de stichting en werk op management- niveau in binnen- en buitenland binnen de gastvrijheidsindustrie en onderwijs.


Drs. Pieter Zuidema

Pieter heeft een lange ervaring als onderwijskundige in een veelheid van vormen van het regulier onderwijs. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen van onderwijs en intake-instrumenten, formatieve toetsen en examens. Hij is vooral betrokken op het tot zijn recht doen komen van het individuele leervermogen van leerlingen/studenten. Opleiding: Sociale wetenschappen, onderwijskunde. Werkervaring: Toegepaste onderwijskunde Universiteit Twente, Faculteit der Pedagogische Wetenschap Universiteit van Amsterdam, diverse projecten in het m.b.o. en voortgezet onderwijs.

Wij werken samen met een 1e-lijns team van experts, ouders en vrijwilligers.