We hebben een pagina aangemaakt waarop we onze visie op professionaliteit ebben uitgewerkt. Dit achtten wij noodzakelijk aangezien naast de inzet van ouders, er vooral professionals aan zet zijn om uitval van leerlingen te voorkomen en thuiszitters weer nieuwe ontwikkelingskansen te geven. U vindt de pagina hier.

Visie op professionaliteit