Moeder en zoon (17)

Onze zoon zat thuis. Vanuit de VO-school kwam er geen constructieve bijdrage en ons kind zat 1 jaar thuis. Wij hebben ACT! ingeschakeld om ons te ondersteunen. Met hun KrachtPlan-aanpak, begeleiding en coaching is het proces omgebogen en heeft ons kind een ontwikkelingsperspectief gekregen.

De laatste stappen wilde school niet zetten helaas. Wij zijn ACT!  dankbaar voor hun inzet, begeleiding, coaching en het delen van kennis. De bijdrage van ACT! waarderen wij als: invoelend, ondersteunend en goed meedenken.

Moeder/vader en zoon (15)

Onze zoon liep vast in het VO. Tijdens het traject met ACT kwam hij ook 5 weken thuis te zitten. Vanuit het VSO, leerplicht en het Samenwerkingsverband kwam er onvoldoende constructieve bijdrage en ons kind startte het nieuwe schooljaar de eerste 5 weken thuis. 

Wij hebben ACT! ingeschakeld om ons te ondersteunen en als ’neutrale partij’ te fungeren in onze communicatie met School en de leerplichtambtenaar. Met hun bemiddeling en coaching is het proces omgebogen en heeft ons kind een ontwikkelingsperspectief gekregen: via een tussenvoorziening toch direct ingestroomd in het volgende leerjaar op een nieuwe school (waar hij op zijn huidige school het jaar over moest doen ondanks goede scores). En met succes, hij heeft in 4 maanden zijn alle PTA’s van leerjaar 3 gehaald en is inmiddels succesvol door zijn 4e leerjaar heen en geslaagd.

De bijdrage van ACT! was zeer waardevol voor ons. Zij konden vanuit hun ‘neutrale positie’ heel goed voor onze zoon gaan staan en met hun kennis van zaken de school aanspreken op hun verantwoordelijkheden en nalatigheden. Daarnaast was ACT ook onze uitlaatklep wanneer onze emoties hoog opliepen. We voelden ons gehoord. Middels open vraagstelling werden we uitgenodigd om zelf tot antwoorden te komen op onze vragen. Dit gaf ons vertrouwen.

Moeder en dochter (15)

Onze HB dochter is in het VO niet gezien en liep daardoor vast. Vanuit de ​sc​hool/jeugdzorg/SWV/​ kwam er ​geen ​ constructieve bijdrage en ons kind zit ​nu 1 jaar thuis​.  

Wij hebben ACT! ingeschakeld om ons te ondersteunen. Met hun KrachtPlan en fijne gesprekken kwam er weer een beetje rust en overzicht in de situatie. We voelen ons gesteund en gehoord. ​

We zijn er nog niet, maar de bijdrage van ACT! waarderen wij als: waardevol, er lijkt weer ruimte te komen voor een volgende stap.