ACT! heeft een extreem flexibele onderwijs ontwerpmethode ontwikkeld: Passende Onderwijs Constructie (POC).

Deze flexibiliteit draagt zorg voor micro-afstemming op het niveau van leren en docerend begeleiden, en op het niveau van leerarrangementen en leeromgevingen. Deze flexibiliteit is tevens noodzakelijk om thuiszittende kinderen weer leerbaar te ‘maken’ en om procesgebaseerde keuzes te maken voor de opbouw van hun leercarrière.

Voor onderpresteerders die nog regulier onderwijs volgen kan met het POC de juiste onderwijskundige voorwaarden worden gecreëerd opdat zij met op maat samengesteld onderwijs ‘on board’ blijven.

 

Met het POC maak je onderwijs op maat!

hans@adviescentrumthuiszitters.nl

 

Meer informatie? Klik hier.