ACT! wordt gevraagd en ACT! bemoeit

Wij kunnen bijdragen aan het oplossen van vastgelopen, geëscaleerde en complexe casussen: ontstagneren noemen wij dat. Casussen die qua duur van de thuiszitsituatie, de inhoudelijke vraag-aanbod afstemming en op het vlak van communicatief-emotionele verstoringen weer vlot getrokken moeten worden. Waar de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en de professionals in de diverse organisaties geslagen moet worden. Waar extra kennis situationeel moet worden ingebracht. En vooral waar leiderschap en gedragen doorzettingsmacht nodig is om betrokkenen boven-sectoraal (onderwijs, gemeente, zorg, justitie) te begeleiden een nieuw educatief perspectief en uitvoeringsrealiteit voor het thuiszittende kind te bieden. Leren we anders om te gaan met vergelijkbare en/of andere casussen?

Wij dragen bij door het toepassen van de Omgekeerde toets, het inzetten van het Passend Onderwijs Constructie-model (POC-model), door oudergroepen en groepen  van professionals te verbinden in een Community of Inclusieve Practice (CoIP), onze KrachtPlan-methodiek én meer.  Wij vermoeden dat velen binnen het veld van Passend Onderwijs en Passende Zorg en Leerplicht deze concepten nog niet kennen en daardoor ook ‘handelingsverlegen‘ raken. Bel ons voor andersoortige ondersteuning en interventies!

Investering

  • Inzet medior consultant: €45 per uur
  • Inzet senior consultant: € 75 per uur
  • Inzet strategisch consultant: €95 per uur

Voor info:

hans@adviescentrumthuiszitters.nl

Hans Pollen (+31 638180921)