Krachtplan als middel tot beïnvloeding

Ouders van thuiszittende-, of met thuiszitten bedreigde kinderen, vragen ons te ondersteunen. Wij komen dan in aanraking met de geschiedenis van de schoolgang van hun kind, eventueel aangevuld met alle gebeurtenissen en interacties met jeugdzorg, justitie, psychologische- en (ortho-)pedagogische hulp, medische gezondheid, enz. Een kluwe van interacties waar broodnodig samenhang en perspectief in moet worden geboden.

Ziehier het motief voor ACT! een methodiek te construeren, waarmee:

 • perspectief wordt ontwikkeld voor betreffend kind
 • met dat perspectief ook samenhang wordt georganiseerd voor vaak meerdere professionals van dienstverlenende en voorschrijvende instanties
 • ouders en gezin functioneel worden bekrachtigd in eigen hun rol en bijdrage aan onderhoudsplicht en welzijn van hun kind(eren)

Met een Krachtplan:

 • wordt verleden, heden en toekomstperspectief in verband gebracht
 • worden criteria voor passendheid voor maatwerk van een specifiek kind opgesteld
 • worden scenario’s uitgeschreven die recht doen aan de opgestelde criteria
 • en vormt zo de beïnvloedingsbrug tussen ouders en instanties

Typische inhoudsopgave Krachtplan:

 • Aanleiding
 • Doelen Krachtplan
 • Korte historie
 • Wie is de thuiszitter?
 • Actuele situatie thuiszitter & ouders & gezin
 • Noodzaak tot maatwerk
 • Normen voor Passende Onderwijs Constructie
 • Onwenselijke scenario’s
 • Wenselijke scenario’s
 • Te betrekken personen/organisaties
 • Bekostiging
 • Bijlagen, waaronder: Passend Onderwijs Constructie-model

Kosten

Mogelijkheid 1

Ouders betalen een eenmalige bijdrage van €360 (gebaseerd op 8 uur x €45 tegen 0% BTW). Daarvoor wordt verricht:

 • bestudering historische ontwikkeling van de casus
 • het opstellen van het Krachtplan
 • een eerste ronde bellen van sleutelpersonen t.b.v. draagvlak
 • sturend voorzitten van een eerste interdisciplinair overleg

Opmerking:

 • Het interdisciplinaire overleg eindigt in een commitment over operationaliseren van een scenario. Dat proces met vaak meerdere partijen vraagt om coördinatie om het scenario tot uitvoering te brengen. Wij van ACT! bieden aan dit proces ‘partij-onafhankelijk’ te coördineren tegen marktconforme tarieven. Wij bevelen aan daarvoor een aanvraag te doen op de WMO.

Mogelijkheid 2

Ouders hanteren het KrachtPlan zelf door de template te downloaden. Daarin staan voorbeelden een aanwijzingen om zelf in te vullen. Mocht je alsnog ondersteuning willen, dan kan je ons bellen. We hanteren dan €25 per uur.

Geïnteresseerd? Bel Indi Hondema (0622559930‬) of Hans Pollen (0638180921)