Onderzoek naar kwaliteit van inclusief handelen van MDO’s

Domeinen

onderwijs, jeugd&gezinszorg, leerplicht, kinderbescherming, 

Thema

grondslagen voor inclusief handelen 

Aanleiding

 • Advies Centrum Thuiszitters
 • 10-tallen casussen n.a.v. uitgevallen kind
 • Meestal een vraag vanuit ouders
 • Soms vanuit instellingen
 • 650 ouders in besloten Facebookgroep
 • Empowering & professionalisering
 • MDO-participatie
 • Inclusie beweging van steunpunt Passend Onderwijs samen met de SWV’s
 • NRO-programmalijnen en calls
 • Training ‘van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam’

Complexiteit

De complexiteit van inclusie is vooral interdisciplinair te bezien. Inclusief handelen betreft nu eenmaal een groot aantal actoren en variabelen.

 • Variabelen die mede en sterk worden gekleurd door contexten van:
 • wet-en regelgeving
 • de organisatie binnen de diverse domeinen
 • organisatieculturen die dar functioneren
 • organisatie- en beroepsgroep protocollen
 • werktheorieën van handelende professionals
 • verwachtingen van ouders

Communicatie- en machtsitems spelen verborgen rollen

Stelling

Als een kind uitvalt, hebben volwassenen onvoldoende zorg gedragen voor blijvende participatie.

Niet toestaan dat een kind uitvalt houdt in: includeren

Onderzoek naar de kwaliteit van inclusief handelen houdt daarmee in de kwaliteiten van interdisciplinair handelen vaststellen daar waar het van belang is voor het kind: op casusniveau.

Casus

 • 1 kind, vele professionele actoren
 • Doelgericht handelen
 • Afstemmingsproces onderling en mét ouders (commitment)
 • Grote variëteit: altijd (tijdelijk) maatwerk

Doel onderzoek:

Domein overstijgende aanbevelingen opleveren gebaseerd op concrete data die de kwaliteit van samen werken aan inclusie vaststelt.

Opmerking

Elke ‘verkokerde’ financiering en daardoor verantwoordelijkheidskleuring moet worden vermeden. Dat zou het interdisciplinaire onderzoeksonderwerp te kort doen.

Voortgang

 • Aanleiding
 • Behoefte-uitingen in diverse werkvelden
 • Doelgroepen definitie
 • Theoretische noties
 • Eerder onderzoek binnen het werkveld
 • O.a. Bronstein (2009) met een Nederlandse vragenlijst die nog dient te worden aangevuld een aangepast
 • De rol van werktheorieën (figuur)
 • Wetenschappelijke aannames (figuur)

Voorlopige onderzoeksvragen

 • Onderzoeksvraag: wat is de geconstateerde inclusiekracht van MDO’s?
 • Deelvragen:
  • Wat is de kwaliteit van samenwerken in ‘deze’ casus? Proces en resultaat?
  • Wat zijn geconstateerde mee- en tegenwerkende actoren en factoren voor inclusief handelen?
  • Welke professionaliseringsnoodzaak blijkt er uit de onderzochte casuïstiek (dus geen ‘behoefte’)
  • Welke aanbevelingen richting diverse wetgevers, branche organisaties, gemeentes, SWV’s, scholen en leerplicht? (eerder genoemde doelgroepen)

Behoefte

 • Platform van waaruit het onderzoek ‘legitiem’ (legitieme macht) kan worden uitgevoerd
 • Reflectie op het onderzoeksproces
 • Financiering
Gespreksnotitie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.