In Didactief analyseert Monique Marreveld het advies van de Onderwijsraad ‘Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel, de stand van educatief Nederland’ (http://tiny.cc/rzw37y). Marreveld schrijft een Interessante verhandeling over de stand van onderwijs anno nu. Daarin het (in)zicht dat individuele- versus collectieve belangen en keuzes naar de eerste neigen door te slaan. Met vergaande differentiaties in ons onderwijsstelsel tot gevolg! En dat heeft consequenties voor ons collectief: kansenongelijkheid tussen kinderen uit hogere- en lagere sociaal economische gezinnen. Waar het in dit artikel aan ontbreekt is de situering van passend onderwijs in de bredere context waar het aandacht voor wordt gevraagd. Met name de kwestie en de veronderstelling dat onderwijs zich zou moeten aanpassen aan het kind, zoals door kwartiermaker René Peeters stelt in het begin van zijn rapport ‘Mét andere Ogen’. Dat zou met de maatwerkwens van veel ouders tot gevolg hebben dat de differentiatie tot op microniveau doorgevoerd zou worden. Met (minimaal) 0,6 % aan thuiszitters is de vraag waar nu het individuele-, dan wel het collectieve argument telt. En met dit manifest (http://tiny.cc/4iw37y) wordt alvast een voorschot gegeven. Wat zijn jullie ideeën?

Staat van het onderwijs

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.