Is onderwijs aantrekkelijk? Voor veel kinderen helaas niet. In ons land zitten ongeveer 20.000 leerplichtige kinderen thuis. En thuiszitters hebben het moeilijk. Ze willen heel graag  leren, en ze willen natuurlijk graag met leeftijdgenoten in contact komen. Terug naar school is vaak voorlopig niet aan de orde. Maar wat wel? Ontmoeting, en tot jezelf komen, daar is behoefte aan. Daarom hebben we het concept Playground ontwikkeld.

Waarom Playground?

Thuiszitters missen hun leeftijdgenoten want die zitten op school en zij zitten thuis. Hun ouders zetten alle zeilen bij om te zorgen dat het goed met ze blijft gaan, maar daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Maar wat? Niet altijd in eerste instantie terug naar school (soms wel). Er moet dus iets anders bedacht worden. Een plek waar er weer kleur in hun leven komt. Op zo’n plek werken we, samen met uitstekende begeleiding, aan:

 • weer plezier krijgen in activiteiten
 • vrijblijvend ontmoeten van leeftijdgenoten
 • zelfvertrouwen terugveroveren
 • uiteindelijk weer leerbaar worden, door van impliciete- naar expliciete leeruitdagingen en -opdrachten te geleiden
 • een nieuw studieperspectief te ontwikkelen

Vanuit die startpositie kan er weer gewerkt worden aan echt leren. We werken graag samen met gemeentes en Samenwerkingsverbanden. Hierbij hanteren wij wel een aantal uitgangspunten:

 • werken aan perspectief op een normale startkwalificatie
 • onderwijs gaat boven schoolgang
 • een individueel leerpad, dat met anderen waar nodig kan worden gecombineerd
 • financiële ondersteuning van en zo mogelijk samenwerking met de school van inschrijving

Wat houdt Playground concreet in?

Allereerst een chillplek. Thuiszitters komen daar samen en doen waar ze zin in hebben binnen de context van de groep. Daarnaast is er af en toe een aantrekkelijke activiteit. Het is de bedoeling dat de plek uitgroeit tot een centrum waar de kinderen ook leeractiviteiten ontplooien. Daarvoor is nodig, dat ze zich daar veilig en thuisvoelen.

Wat is er nodig?

Om zo’n plek op te starten, zijn er mensen nodig die echt de schouders eronder willen zetten.

 • thuiszitters
 • de ouders van deze kinderen
 • gemotiveerde begeleiders (verschillende kwaliteiten)
 • een plek om samen te komen
 • financiering
 • tijdelijk geoorloofd schoolverzuim of vrijstelling leerplicht

Voorbeeld

Seats2Meet geeft ons alle medewerking voor een fysieke plek! Dat is een geweldige uitnodiging. En gebruik van S2M is gratis! Daarnaast hebben we perspectief op een interessante online leeromgeving, die ons ook gratis (!) ter beschikking wordt gesteld, in ruil voor het uitproberen van de tool. Echte co-creatie dus.

Oproep

Ken je of ben je….

 • een enthousiaste, initiatiefrijke ouder met een thuiszittend kind
 • een onderwijsmens die echt een andere kant wil inslaan

… neem dan contact met ons op om zo’n groepje op te zetten: info@adviescentrumthuiszitters.nl