AANMELDEN
Doelgroep
  • Onderwijskundig verantwoordelijke professionals binnen de school
  • Onderwijsteams
  • Zorgteams
  • Minimum van 4 deelnemers
Omschrijving

Met Passend Onderwijs worden scholen geconfronteerd met hun eigen zorgbreedte: welke kinderen kunnen wij nog net wel of net niet bedienen? Is sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs die zorgbreedte vergroot of gefixeerd, en welke ambitie heeft u daarbij?

Scholen lijken beter in het bestaande onderwijsmodel te continueren dan daar bijstellingen op te construeren. Hoe goed is uw organisatie in het ontwerpen van vormen van maatwerk? En wat is dan daar situationeel de aanleiding toe? Handelingsverlegen of handelingsbekwaam? Hoe verhoudt zich het POC t.o.v. het OPP? Is er eigenlijk wel ‘zorg’ of ‘extra zorg’ nodig? Welke invloed heeft het kind en hebben de ouders op het te construeren onderwijsaanbod? Bestaat er wel zo iets als ‘zorgbehoefte’, en wie bepaalt die? Op deze vragen gaan wij in met de verdiepingstraining POC.

Programma

U leert in 1 dagdeel het POC-model in theorie verkennen. U leert de verschillende componenten als variabelen te zien. U leert tevens de achterliggende theorieën te onderkennen (visie op leren en doceren, en visie leren organiseren). U ziet de noodzaak tot inhoudelijke communicatieve afstemming. U oefent het toepassen van het model op basis van voorbeeld casussen. Tenslotte verkent u de variatiebreedte die uw school nu en straks kan realiseren.

Achtergrond informatie vindt u hier.

Investering

€150 all-in per deelnemer

Docenten
  • drs. Hans Pollen (+ 31 638180921)
  • drs. Pieter Zuidema
AANMELDEN