Plaats en data

  • Webinar via Skype dinsdag op 16 januari 2018; Tijd: 19:00 – 21:30 uur
  • Fysieke bijeenkomst (plaats) nader te bepalen op dinsdag 23 januari 2017; tijd 29:00 – 21:30 uur

Doelgroep

  • Ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen
  • Belangstellenden die met kennis en gevoel wat voor de ouders en hun thuiszittende kinderen willen betekenen

Beschrijving

Ouders /verzorgers van kinderen die met voortijdig schoolverlaten worden bedreigd of die thuis zijn komen te zitten, worden geconfronteerd met een grote kloof in wat zij op basis van hun onderhoudsplicht, emotie en zorg voor hun kinderen moeten en willen, versus wat scholen en andere instanties kunnen en willen bieden aan mogelijkheden. Verstoorde communicatieve relaties vergroten het gevoel van onmacht en lijken in zichzelf versterkend te werken. Ouders behoeven empowerment!

Meer info

Programma

  • ACT! leidt maatjes op. Zij leren naast de ouders te staan.
  • Dagdeel 1 (Skype): introductie op voorwaardelijke kennis inzake wetgeving, communicatieprocessen, leiderschap en verslaglegging/archivering
  • Dagdeel 2 (fysiek): simulatie en uitleg afrondende opdracht
  • Persoonlijk via Skype: beoordeling ingeleverde opdracht

Investering

€ 190 all-in per deelnemer

Trainer

Mv. Indi Hondema (+ 31 622559930)

drs. Hans Pollen (+31 638180921)