De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszitterscasussen. Uniek in Nederland!

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

  • Empowerment van kinderen en hun ouders en
  • Professionalisering voor professionals van instellingen

Conform de ACT!-missie zijn beide doelgroepen met de trainingen beter in staat bij voorkomende casussen in gemeenschappelijkheid problemen te voorkomen en op te lossen.

Onderstaand aanbod is tevens als ‘in company training’ en in andere combinatie-mogelijkheden in te kopen.

Daarnaast heeft ACT! specifieke diensten ontwikkeld: met unieke scenario’s en oplossingsgerichte methodische aanpakken begeleiden wij u per casus of beleidsmatig ingebed naar daadwerkelijke afname van het probleem in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

AANMELDEN

Activiteit Doelgroep Prijs Plaats/Data/Tijd
Masterclass Professionals & thuiszitproblematiek

Over interorganisatorische dienstverlening & horizontaal samenwerken

Betrokken bestuurders, directies, beslissers binnen onderwijs, gemeente en zorg €750

Stadslab Amersfoort

3 dagen

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

plan een intake gesprek

Verdiepingstraining over het Passende Onderwijs Constructie-model Onderwijskundig verantwoordelijken scholen €150 Stadslab Amersfoort
1 dagdeel
Tijd: 13:00 – 16:00 uur
plan een intake gesprek
 

Training ‘Wat kinderen ons vertellen’

 

 

 

Ouders/opvoeders, leerkrachten, (ortho)-pedagogen, andere belangstellenden

 

 

€160

 

 

€297

 

Stadslab Amersfoort

1-daagse training

Tijd: 10:00 – 16:00 uur

2-daagse intensive

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

 plan een intake gesprek

 

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

 

 

Bestuurders, directies en medewerkers van scholen, LPA, zorgverleners, SWV-professionals

 

€125

 

 

 

1 dagdeel training

Laatste Kans!

Woensdag 13 juni 2018

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

plan een intake gesprek

Maatjestraining ‘Empowerment voor ouders van thuiszitters’

 

 

 

 

Ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen & belangstellenden

 

 

 

 

€190

 

 

3-voudige Webinar via Skype:

Tijd: 19:00 – 21:30 uur

Fysieke bijeenkomst Stadslab033 Amersfoort

Tijd 13:00 – 21:30 uur

plan een intake gesprek

 

AANMELDEN