De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszitterscasussen. Uniek in Nederland!

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

  • Empowerment van kinderen en hun ouders en
  • Professionalisering voor professionals van instellingen

Conform de ACT!-missie zijn beide doelgroepen met de trainingen beter in staat bij voorkomende casussen in gemeenschappelijkheid problemen te voorkomen en op te lossen.

Onderstaand aanbod is tevens als ‘in company training’ en in andere combinatie-mogelijkheden in te kopen.

Daarnaast heeft ACT! specifieke diensten ontwikkeld: met unieke scenario’s en oplossingsgerichte methodische aanpakken begeleiden wij u per casus of beleidsmatig ingebed naar daadwerkelijke afname van het probleem in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

AANMELDEN

Activiteit Doelgroep Prijs Plaats/Data/Tijd
Masterclass Professionals & thuiszitproblematiek

Over interorganisatorische dienstverlening & horizontaal samenwerken

Betrokken bestuurders, directies, beslissers binnen onderwijs, gemeente en zorg  

€350

Stadslab Amersfoort

Donderdag 26 april, woensdag 9 mei en donderdag 24 mei 2018

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

Verdiepingstraining over het Passende Onderwijs Constructie-model Onderwijskundig verantwoordelijken scholen  

€125

Stadslab Amersfoort

1 dagdeel training: woensdag 16 mei of 6 juni of 20 juni

Tijd: 13:00 – 16:00 uur

Training ‘Wat kinderen ons vertellen’ Ouders/opvoeders, leerkrachten, (ortho)-pedagogen, andere belangstellenden  

€160

 

 

 

 

€297

 

 

Stadslab Amersfoort

1-daagse training: donderdag 17 mei

Tijd: 10:00 – 16:00 uur

 

2-daagse training: vrijdag 25 en donderdag 31 mei

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

 

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’ Bestuurders, directies en medewerkers van scholen, LPA, zorgverleners, SWV-professionals  

€125

1 dagdeel training; woensdag 30 mei of 13 juni 2018

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

Maatjestraining ‘Empowerment voor ouders van thuiszitters’ Ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen & belangstellenden €190 Webinar via Skype:

Webinar via Skype:

dinsdag 15, 22, 29 mei

Tijd: 19:00 – 21:30 uur

 

Fysieke bijeenkomst Stadslab033 Amersfoort; 2 juni

Tijd 13:00 – 21:30 uur

AANMELDEN