Juli 2020 zijn we actief begonnen met een netwerk van (zelfstandig) professionals rondom ons op te bouwen. Wij brengen deze professionals in n.a.v. onze casuïstiek, en niet zelden als noodzakelijk alternatief voor in de regio functionerende grote organisaties waarmee betreffende gemeente langdurige contracten aan zijn gegaan. Onze (zelfstandig) professionals blinken uit in wendbaarheid t.b.v. maatwerk dienstverlening, wetenschappelijk onderbouwde werktheorieën, en hun vermogen partijen te binden om samen te werken t.b.v. de ontwikkelingskansen van het kind. Aangesloten (zelfstandig) professionals onderschrijven onze visie op professionaliteit.

ACT!-Netwerk van (Zelfstandig) Professionals
Naam Bedrijfsnaam Primaire doelgroepen Diensten Contact Logo
Coby van der Veen Ammoniet Bètavakken Begeleiding Thuiszitters, hoogsensitieve kinderen, hoogbegaafde kinderen Begeleiding/ les geven aan thuiszitters zodat ze herstellen van hun opgelopen trauma en weer zelfvertrouwen krijgen om weer vervolgstappen te durven zetten. info@ammoniet-bb.nl
Maarten Rector Doordacht Doen Publieke professionals en (burger)initiatiefnemers Broedplaatsen, workshops, bijeenkomsten, rondleidingen. Daarnaast ondersteun ik maatschappelijke initiatieven beleidsmatig en met fondsenwerving. maarten@doordachtdoen.nl
Hans Pollen KaosConsult Bestuurders & professionals van alle organisaties in het sociale domein Professionalisering & Coaching & Onderzoek inzake Inclusie en Kwaliteitsontwikkeling info@kaosconsult.nl
Hans Rovers / Indi Hondema De Natuurlijke Tijd Jonge mannen en vrouwen op weg/zoek naar volwassen wording Interne initiatieprogramma's in Frankrijk, gebaseerd op een vier speelvelden aanpak hans.roverts@gmail.com
Roos Simbula Denknavigatie Gezinnen met kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen Gezins- en individuele leerinterventies bij 'onderliggende problematiek' info@denknavigatie.nl