AANMELDEN

Plaats en data: nader af te spreken

 • 3 x Webinars via Skype, data nader te bepalen
  1 x Fysieke bijeenkomst, nader te bepalen

Doelgroep

 • Regionale- lokale oudergroepen zijn primaire doelgroepen
 • Individuele ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen
 • Belangstellenden die met kennis en gevoel wat voor de ouders en hun thuiszittende kinderen willen betekenen

Beschrijving

Ouders /verzorgers van kinderen die met voortijdig schoolverlaten worden bedreigd of die thuis zijn komen te zitten, worden geconfronteerd met een grote kloof in wat zij op basis van hun onderhoudsplicht, emotie en zorg voor hun kinderen moeten en willen, versus wat scholen en andere instanties kunnen en willen bieden aan mogelijkheden. Verstoorde communicatieve relaties vergroten het gevoel van onmacht en lijken in zichzelf versterkend te werken. Ouders behoeven empowerment!

De Maatjestraining ‘Empowerment voor ouders van thuiszitters’ is ontworpen om ouders bij te staan bij hen overkomende ontwikkeling van school- of onderwijsparticipatie van één of meerdere kinderen. ACT! is in het verleden tot aan het hier en nu vaak benaderd door hulpbehoevende en soms ook in paniek zijnde ouders. Zij geven aan dat zij ‘het wiel’ in onderwijs en zorgwereld zelf moeten ontdekken en uitvinden. Dat kan makkelijker en beter wanneer er iemand naast hen staat die de problematiek van het thuiszitten kent (bijvoorbeeld door eigen ervaring) en inzicht heeft hoe processen werken en basiskennis heeft van wet- en regelgeving. Maatjes vormen voor ACT! een belangrijke groep waarmee wordt samengewerkt. ACT! wil ook graag kwaliteit ontwikkelen om het ‘vrijwilligersniveau zonder verantwoordelijkheid’ te overstijgen. Met deze training willen we dat met jullie bewerkstelligen.

Programma

Dagdeel 1:

 • Positionering van het maatjeswerk; maatjes leren naast de ouders te staan, introductie op voorwaardelijke kennis inzake wetgeving
 • Introductie op voorwaardelijke kennis van wetgeving, rechten en plichten ouders
 • Krachtplan (deel 1)
 • Uitleg self-assessment (rubric)

Dagdeel 2:

 • Werken als een maatje, waaronder communicatieprocessen, leiderschap en verslaglegging/archivering
 • Krachtplan (deel 2)

Dagdeel 3:

 • Casuïstiek, complexiteit en leren ‘ombuigen’

Dagdeel 4 + 5

 • Simulatie en uitleg afrondende opdracht
 • Indien gewenst: persoonlijke bespreking en beoordeling van ingeleverde opdracht via Skype 

Investering

€ 190 all-in per deelnemer

Trainers

Mv. Indi Hondema (+ 31 622559930)

drs. Hans Pollen (+31 638180921)

AANMELDEN