Plaats en data: nader af te spreken
  • 1 x Fysieke bijeenkomst, nader te bepalen datum en plaats
Doelgroep
  • Regionale-/lokale oudergroepen zijn primaire doelgroepen
  • Vanaf MBO2-niveau
Beschrijving

Bij kort/langdurig thuiszitten kunnen ouders verstrikt raken in de communicatie van professionals en instellingen vanuit meerdere kanten. Al die professionals doen hun werk ofwel goed ofwel minder. Van ‘minder’ spreken wij ook wanneer zij bijdragen aan het nastreven van organisatiebelangen, i.p.v. naar doelen die goed zijn voor het thuiszittende kind. Daar reageren ouders soms effectief en bruggen op, soms zitten ze echt met handen in het haar.

Daar is het ‘Krachtplan’ voor bedoeld: het terugkrijgen van initiatief in het oplossen van de casus van je kind. ACT! begeleidt ouders in het proces van schrijven van dit Krachtplan, en draagt bij aan het verkrijgen van commitment bij relevante partijen nadien: zie de ondersteuningsdienst ‘Krachtplan’.

In deze training begeleiden we de aanwezige oudergroep bij het aanvankelijke schrijfproces. Het gaat het leren samenhang te brengen tussen het ontstaan van de ‘casus’, wat de geschiedenis van de casus was, de logica van wat als een passend of als een niet-passend aanbod kan worden opgevat. En we doen een eerste aanzet naar het formuleren van een ‘terugkeer-scenario’.

Programma
  • Oriëntatie op de functie, vorm, en inhoud van het ‘Krachtplan’
  • De logica van de hoofdstukindeling
  • De essentie: wat is een passend aanbod
  • Het (samen) schrijfproces
  • Een voorbeeld van een scenario
  • En wat nu?
Investering

€ 375 per oudergroep met minimaal 8/maximaal 10 deelnemers

Dagdelen

1 dagdeel

Trainers

Mw. Indi Hondema (+ 31 622559930)

drs. Hans Pollen; bel voor meer info en intake: +31 638180921