Leren toepassen van ‘De Omgekeerde Toets’ bij complexe thuiszitcasussen

Kern van de ‘Omgekeerde Toets’ (Stimulansz):

 • Sturen op het effect van de interventie: inter-organisatorische scenario ontwikkeling, waarbij van organisatie dienend redeneert naar cliënt dienend
 • Het beoogde effect wordt getoetst op de grondwaarde van de wet
 • Is het besluit / de interventie ethisch te verantwoorden?
 • Kan het scenario rechtmatig worden onderbouwd en de randvoorwaarden worden georganiseerd?

Kort gezegd

Eerst scenario, daarna toets op de wet, daarna de voorwaardelijke borging. Dat is de genoemde ‘omkering’!

Dienst

ACT! helpt u de essentie (leren) toepassen in uw complexe casussen met verbluffende uitkomsten.

Voorbeelden

 • Toekennen van WMO-participatie-begeleiding zelfs voordat een jongen 18 jaar is
 • Het (tijdelijk) bekostigd trainen op dislocatie van een onderwijsinstelling als onderdeel van een opbouw traject naar volledige onderwijsparticipat

Doelgroepen

 • professionals uit onderwijsinstellingen
 • professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties
 • SWV-professionals
 • leerplichtambtenaren
 • gemeenteambtenaren

Zakelijke info

 • Het betreft een maatwerk traject dat wordt vastgesteld door opdrachtgever & ACT!
 • Investering: €95 per uur ex. BTW bij strategische onderwijs -, gemeenten- of andere derde partij opdrachten; €45 per uur ex BTW bij operationele opdrachten
 • Overeenkomst op basis van inspanningsverplichting
 • Begeleiders: drs. Hans Pollen & MA. Maarten Rector

Overige info

Hans Pollen

hans@adviescentrumthuiszitters.nl

0638180921