Introductie

Wanneer zelfstandig professionals (ZP-ers, ook wel ZZP-ers genoemd) financiering willen voor het opstarten van bedrijfsactiviteiten, moeten zij een ondernemingsplan ontwikkelen en indienen. Daar ligt een eenzijdig economisch perspectief aan ten grondslag dat weinig zegt over de kwaliteit van hun producten noch van hun dienstverlening.

In de Onderbouwingscursus voor zelfstandig professionals staat de kwaliteit van dienstverlenen in met name het sociaal domein centraal. Kwaliteit van dienstverlenen gaat enerzijds om het verrichten van handelingen die passen bij wat de cliënt nodig heeft. Anderzijds gaat het om het vergaren van handelingsalternatieven, vooral wanneer cliënten blijken andere ondersteuning nodig te hebben dan aanvankelijk wordt geboden. Professionals hanteren vaak impliciete en ook expliciet geformuleerde werktheorieën. In deze cursus vormen de werktheorieën een centraal begrip binnen de constellatie van kennisbronnen die men aanspreekt bij handelen in ambigue beroepspraktijken/casuïstiek.

We gebruiken daartoe het Professioneel Handelen model (PH-model), ontwikkeld door ACT! op basis van literatuuronderzoek omtrent werktheorieën, visie op professionaliteit, zelfinschattingsvermogen als sociaal dienstverlener, en overstijgende casuskennis in het sociaal domein vanuit de optiek van inclusie.

In tegenstelling tot deze theoretische introductie is de cursus doorspekt met praktijkvoorbeelden en daaraan gerelateerde vragen.

 

Doelstelling cursus

Het doel van deze cursus is het vergroten van handelingsalternatieven voor eigen praktijk en voorkomende casuïstiek door wetenschappelijk- en praktijk gerelateerde onderbouwde werktheorieën te ontwikkelen. Daarmee kan de zelfstandig professional met een hogere doordachte kwaliteit dienstverlenenen én daarover ook beter verantwoording afleggen. De door deze cursus opgeroepen aandacht voor werktheorieën heeft de potentie de kwaliteit van afstemmen met andere professionals uit dezelfde en ook andere beroepsgroepen te vergoten.

Onderbouwingscursus voor zelfstandig professionals

Instructor