Cursussen voor leerlingen en studenten

Om inclusief onderwijs te bereiken is op vele niveaus en voor vele doelgroepen te professionaliseren en empoweren. Niet in de laatste plaats voor leerlingen en studenten zelf.