Hoe thuiszitters aan de systeemwereld van het Passend Onderwijs ontglippen, Filosofie Tijdschrift 2019, nr. 5

Maarten Rector en Hans Pollen schreven vanuit een meta-perspectief over het fenomeen ‘thuiszitten’, en welke vooronderstellingen er zoal spelen bij de diverse rolhebbers. Want ‘pragmatische’ en ‘praktische’ oplossingen zijn er al genoeg, maar blijken tevens onvoldoende duurzaam te werken…! Zie