Deze week is de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Deze wordt georganiseerd door de VO-raad en andere organisaties.

Wij van Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) verzorgen zelf een methodische bijeenkomst (zie link voor gegevens).

Na het eerste thuiszitterspact, dat gesloten werd op het niveau van bewindslieden en primair betrokken landelijke organisaties, leverde het tweede thuiszitterspact samenwerking op lokaal organisatieniveau op. De tijd is rijp om nu nog een slag dieper te gaan: methodisch opbrengstgericht werken op casusniveau.

De kern van genoemde methodische werkwijze is de klantgerichte dienstverlening in inter-organisatorische setting, waarbij horizontale samenwerking met de casushouders binnen afzienbare tijd tot een duurzame oplossing leidt voor een/elk thuiszittende kind.

Op de bijeenkomst zal middels simulatie en reflectie een start gemaakt worden in verkennen, waarderen en toepassen van onze methodisch aanpak, waarmee stappen voorwaarts gezet worden in het dialogisch oplossen van thuiszitters casussen. Dat is dan ook nodig voor de vele duizenden kinderen die weer in een voor hen duurzaam educatief traject kunnen participeren. Leerplichtambtenaren spelen in de procesgang een belangrijke rol, naast collega professionals van andere organisaties. Dat geldt ook voor de bijeenkomst.

Derhalve nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan onze sessie, dat op 12 mei van 14:00 tot 16:00 uur a.s. plaatsvindt in buurthuis Meevaart te Amsterdam, nabij het Muiderpoort Station. Zie hier de beschrijving!

Tenslotte:

Wij evalueren de opvallendheden binnen de actieweek samen met het team Steunpunt Passend Onderwijs bij de VO-raad en anderen nadien. Wij van ACT! hebben de ambitie alle regio’s in Nederland te trainen met de door ons ontwikkelde methodiek. Wij zullen contact met u opnemen na de bijeenkomst van vrijdag na participatie, welke mogelijkheden en consequenties onze voorstellen voor uw organisatie en collega’s wenselijk, haalbaar en houdbaar zijn. Het zou prachtig zijn om feitelijk samen met u en andere organisaties het verschil te kunnen maken!

 

Vriendelijke groet,

Drs.  Hans Pollen

0638180921