Ons magazine ACT!NOW is gericht op een breed lezerspubliek inzake voortijdig schooluitval en thuiszitters. Wij brengen het magazine twee keer per jaar uit. U kunt zich abonneren.

Hieronder de reeds uitgebrachte nummers. Klik op het pijltjes icoon voor schermvullende weergave.

Ons tweede nummer in 2018. Trots en vol verwachting over uw feedback over de Present Child Methode, de Omgekeerde Toets, het ACT-Academie trainingsaanbod, de Amsterdamse Plus, en veel meer!

 

Ons eerste nummer voorjaar 2017! Boordevol leesvoer voor verschillend lezerspubliek…

 

Het nulnummer van ons magazine is gereed en bevat uitgebreide informatie over het ACT! zelf.