Wat is de ACT!Community?

De ACT!community is een goed geoutilleerd platform voor jouzelf om duurzaam aan je eigen thuiszit-casus te werken vanuit eigen regie. En wanneer je er aan toe bent, professionals ontmoeten om jouw casus te helpen oplossen!

Wat biedt de ACT!community?

 • Trainingen voor het vergroten van je kennis over Passend Onderwijs, omgaan met instanties etc.
 • Allerlei boards waarbinnen je eigen thema’s kan starten of aan kan sluiten bij andere thema’s
 • Het magazine van ACT!
 • De bibliotheek met enorm veel belangrijke data rondom thuiszitten
 • De online versie van jouw regionale Community of Practice voor je eigen casus (zie ‘zijn er nog andere plannen?’)
 • Een Maatje voor jouw casus
 • Aanbevolen professionals
 • Ruimte voor eigen initiatief/ideeën
 • Marktplaats

Wat kun je allemaal doen in de Community?

 • Aan de oplossing van je eigen casus werken (ervaringen, tips, trainingen, vragen stellen etc.)
 • Gebruik maken van een reeks van beschikbare bronnen en hulpmiddelen (online vraag- en antwoord, snelle voorbereiding voor gespreksvoering, Maatjes, ouderschrijfgroep, bibliotheek, ouderstatement en meer)
 • Heft in eigen handen met de kracht van de groep! Een regionale groep samenstellen rondom jouw- en gezamenlijke casus(sen) waardoor jullie vanuit jullie zorgrecht- en plicht organisaties uitnodigen om met constructief beleid de casussen op te lossen. Dit traject vindt plaats onder begeleiding van ACT! (Zie Community of Practise)
 • Je eigen topics in 1 oogopslag bewaren en inzien
 • Nieuws en informatie bekijken rondom de thuiszittersproblematiek
 • In de bibliotheek kijken naar nuttige links (zorgvuldig geselecteerde informatie)
 • (gedeeltelijk) gratis de Maatjestraining volgen als je als ervaringsdeskundige ouder anderen actief wilt helpen (altijd in overleg met het kernteam)
 • Doorgroeien naar gecertificeerd VertrouwensPersoon (betaald)
 • De vele nieuwe initiatieven volgen (nieuwe scholen, nieuwe opvanglocaties, etc.)
 • Interessante bijeenkomsten volgen en bijwonen
 • Een door andere ouders aanbevolen aanbod van professionals bekijken
 • Gebruik maken van speciale aanbiedingen van deze geselecteerde aanbieders
 • Zelf initiatieven starten en daar snel een groep geïnteresseerden bij organiseren
 • Zelf relevante informatie aandragen (bv. juridische regels, pgb etc.etc.) ACT! plaatst die dan in de bibliotheek zodat anderen daarvan profiteren
 • Kennismaken met de door ons geselecteerde samenwerkingspartners

Hoe werkt het lidmaatschap?

 • Het basislidmaatschap kost voor iedereen € 5 per maand. Het lidmaatschap is ook per maand opzegbaar. Je zit dus nergens aan vast.
 • Ouders met ‘nieuwe casussen’  koppelen we aan Maatjes. Je bouwt een dossier samen op. Zodra je er aan toe bent wordt alle ondersteuning in stelling gebracht om jou, als nieuwe ouder in de community uit het thuiszittersprobleem te halen, en jullie kind in een duurzaam passend educatief traject geplaatst te krijgen
 • Je kan ook actief worden t.b.v. andere ouders: vanuit dit lidmaatschap kun je upgraden naar een professionele status als Maatje of Vertrouwenspersoon door het volgen van een of meerdere verdiepingsmodules en het meedoen aan een assessment en een onderzoeksopdracht.
 • Iedereen betaalt hetzelfde bedrag aan lidmaatschap. Wel betalen professionals voor hun trainingspakket het volle pond. Ouders kunnen al deelnemen aan de Maatjestraining door (gedeeltelijk) gratis lessen te volgen. Wil je opstomen naar het certificaat dan betaal je daarvoor. Maar dat kun je ook verdienen door activiteiten te doen in de community. Dus naast geld is er ook werktijd als betaalmiddel. Daarin zijn we heel modern, want overal komen lokale ruilgemeenschappen op voor mensen die niet ruim in het geld zitten.
 • Er is een marktplaats t.b.v. de ouders waar diensten ingekocht kunnen worden
 • Het is mogelijk om credits te verdienen welke omgezet kunnen worden in producten en diensten.

Blijft de facebookgroep bestaan, zo ja hoe?

 • De groep gaat tijdens de vakantieperiode zomer 2017 sluiten
 • We werken met een aantal betrokken ouders om de overstap naar de ACT!community vorm te geven om dit zo vloeiend mogelijk voor iedereen te laten verlopen
 • We starten op Facebook een ACT! pagina, waar we veel informatie op plaatsen omtrent onze ontwikkelingen, producten en diensten
 • Blijf je liever op Facebook? Er zijn vele groepen op Facebook actief rond de thuiszittersproblematiek. Wij hebben al aangegeven Facebook geen ideaal medium te vinden om samen met ouders aan hun oplossingen te werken. Daarvoor is meer nodig

Wanneer vindt de overgang plaats?

In de maanden juni/juli 2017. Definitieve datums volgen uiteraard, volg onze fbgroep.

Als ik alles op een rijtje zet, wat biedt de ACT!community dan echt meer?

 • Kans om in korte tijd veel beter geïnformeerd te raken in je eigen situatie
 • Altijd hulpbronnen beschikbaar als je een vraag hebt of ergens mee zit
 • Gelegenheid om je kennis te delen, opdat andere mensen ervan kunnen profiteren
 • Meer positieve ervaringen, hoe moeilijk de situatie ook is
 • Een gemeenschapsgevoel
 • Meer perspectief en kansen voor je kind
 • Kans om je eigen ideeën en plannen voor verbeteringen samen met betrokkenen tot bloei te laten komen
 • Werkelijke oplossingen dichterbij brengen vanuit eigen regie
 • Hierdoor veel sterker komen te staan als ouder in je eigen casus

Zijn er nog meer plannen?

Ja, we gaan op de langere termijn een aantal nieuwe diensten uitrollen. Al deze diensten zijn bedoeld om helpend te zijn om jullie kinderen werkelijk passend onderwijs te bieden en zullen vorm krijgen in de ACT!community. Dit is de plek waar we medezeggenschap van jullie als ouders kunnen organiseren in het uitrollen van deze diensten. Onderstaande diensten worden grotendeels buiten de online-community om gerealiseerd maar er zal in de community aandacht aan besteed worden waardoor iedereen in de community er invloed op kan hebben.

 • De online versie van de regionale Community of Practice Dit houdt kort gezegd in dat we concrete casussen gaan oplossen op basis van eigenaarschap van de ouders en onder begeleiding van ACT!, samen met alle betrokken partijen. In de ACT!Community zijn dit geheel afgesloten groepen, niemand van buiten kan dit zien.
 • Passende Onderwijs Constructie Dit zijn  in feite leerarrangementen op maat voor de scholen t.b.v. de leerling. Het SWV of de school moet dit bekostigen en wij leveren het. Meer informatie, klik hier
 • Playground Overal in het land richten mensen groepjes op om thuiszitters weer plezier in het leven te geven en ze aan te moedigen weer plezier in leren te krijgen, dat moet leiden naar duurzame participatie aan een educatief traject. Uiteraard gaat dit niet zomaar overnight. We zorgen voor uitwisseling van ervaringen en registreren al deze initiatieven. Meer informatie, klik hier
 • Trainingen Ons trainingsaanbod wordt voortdurend uitgebreid
 • Spreekuren Deskundigen houden spreekuur over specifieke onderwerpen zoals juridische vragen, PGB-vragen, OTS en UHP etc.
 • Kind in Beeld We willen een ‘testcentrum’ zo organiseren dat een kind met zo min mogelijke belasting een zo compleet mogelijk beeld geeft over wat hij/zij werkelijk nodig heeft vanuit zijn/haar unieke kindzijn. Anders dan de scholen die ouders vertellen wat ze moeten laten testen, wat in de meeste gevallen slechts een deelgebied van het hele kind is. We willen met deze uitkomst OPP’s schrijven die het hele kindzijn beschermt en dat aan de ouders kunnen aanbieden als dragend instrument voor richtingbepaling. M.a.w. we denken om: ouders nemen het initiatief en presenteren wat zij willen en als passend vinden voor hun kind. En zij vragen actieve medewerking van organisaties dit te realiseren op voorwaarde dat deze hoogst haalbare oplossing ook houdbaar is.
 • Legal Abuse Syndrome Door alle stress die als ouder op je af komt raak velen vaak steeds uit balans. Jou worden als ouder vaak zorg overtuigingen afgenomen waarvan je vaak zeker weet dat ze kloppen bij je kind. Jou wordt gezag uit handen genomen en meer. De situatie veroorzaakt dan vaak PTSS-gerelateerde klachten. Ook bij de kinderen, die zich vaak tegenover een enorme macht op school en instanties voelen staan en zich buitengesloten voelen. Wij introduceren LAS in Nederland: PTSS-klachten vanwege machtsmisbruik door de staat op jouw rechten als mens. Meer informatie vind je hier. Inmiddels is er een besloten facebookpagina voor ouders die verder willen onderzoeken in hoeverre zij hier last van hebben. Deze pagina zal ook verhuizen naar de ACT!Community.

Hoe zit het met mijn privacy?

 • De in de community gedeelde gegevens zijn niet zichtbaar op Internet, waar dan ook. Ook niet via zoekmachines. De veiligheid die we in de facebookgroep hebben/hadden, wordt in de ACT!Community beter gewaarborgd
 • Je hebt volledige controle over wie jij mee laat kijken in alles wat je doet.
 • Facebook is sowieso niet veilig
 • Je kunt helemaal zelf instellen welke (typen) leden toegang hebben tot jouw informatie. Je kunt bv. een specifieke groep aanmaken voor je eigen casus, etc.

Komen er ook LPA, SWV en scholen in de community?

Ja, maar in een afgesloten gedeelte. Ze kunnen een paar zaken volgen, zoals nieuwtjes etc. maar meer ook niet. We bedenken nog meer mogelijkheden om ze betrokken te krijgen, op de manier zoals bij ACT! past. Geen pottenkijkers. Maar we zoeken wel verbinding. Uitsluiten van wie dan ook vinden we – op termijn – geen goede zaak. Conform ons koersdocument (ACT!statement) werken we om de beide zijden bijeen te brengen: ouders met hun thuiszittend kind versus de professionele organisaties.

Daartoe zijn twee denkstappen noodzakelijk:

 1. het recht doen aan wat nodig is voor ouders en wat nodig is voor de professionals
 2. het ‘controleerbaar’ ontmoeten

T.b.v. punt 1 zijn dus gescheiden deelcommunities te organiseren. T.b.v. punt 2. moet er een ontmoetingsruimte worden geschapen. Die laatste wordt heftig gemodereerd:)

Welke kosten bespaar ik mogelijk op andere hulp die ik nu voor een bescheiden lidmaatschap op het platform kan krijgen?

Denk eens aan de volgende situaties:

 • “Weet je een goede advocaat?”. Deze vraag is vaak het allereerste onderwerp bij een kennismaking. Uiteraard zit daar een lang en moeizaam verhaal achter. Zodra we in gesprek gaan, blijken er dan toch nog allerlei andere mogelijkheden te zijn die we samen gaan onderzoeken. Voor je het weet ben je met een advocaat € 5.000 tot soms wel € 50.000 kwijt. Onbetaalbaar voor de meeste mensen! Meestal wordt er van het oorspronkelijke idee afgezien, hetgeen veel onnodige kosten kan besparen terwijl de doelen wel worden behaald
 • Veel tips kun je rechtstreeks krijgen van andere ouders. Waardevolle tips die je op zijn minst veel zoektijd besparen en ook een doorgaans hoge betrouwbaarheid hebben. Ouders zijn vaak beter geïnformeerd dan de instanties!
 • In onze bibliotheek vind je talloze nuttige tips, zo voorhanden, keurig op onderwerp gesorteerd
 • Je kunt onderling tips over bijvoorbeeld leermiddelen of ondersteuning voor jou en jouw/jullie kind uitwisselen
 • Wij werken aan het sluiten van deals met zorgvuldig geselecteerde professionals, die naast redelijke prijzen ook exclusieve ACT!-aanbiedingen hebben, zoals bv. een gratis intakegesprek of korting op een uit te voeren test etc.
 • Met ons stempel “Aanbevolen door Ouders” kun je een beroep doen op deskundigen die hun kwaliteit inmiddels bewezen hebben. Dat kan jou minder gelukkige keuzes (en dus geld) besparen!
 • Met een beetje eigen creativiteit kun je veel besparen door gebruik te maken van de community. Mensen zijn zo vindingrijk! Wij hebben zelf bv. tal van goedkope of zelfs gratis software tools ontdekt door gewoon in ons netwerk rond te vragen. Zonder de kracht van communities waren we nooit zover gekomen als nu! Daar profiteer je weer van etc. Zo werkt dat automatisch door!
 • Durf te Vragen! Een hulpvraag is eigenlijk heel makkelijk gesteld, je hoeft maar over een klein drempeltje te stappen. Mensen zijn eigenlijk altijd bereid een ander te helpen. Maak er gebruik van!

Waarom kan het niet blijven zoals het is?

Omdat we vérder willen en we met de huidige werkwijze en de huidige facebookgroep bijdragen aan het niet-oplossen van de thuiszitsituaties.

Ik zoek als ouder eigenlijk alleen maar lotgenotencontact. Kan dat?

De meeste ouders komen natuurlijk met hun eigen verhaal binnen. Het contact start vaak met een kennismaking. Het is geweldig om te merken dat andere ouders je dan bemoedigende woorden toespreken. Maar de ACT!community biedt  zoveel meer. We hebben gemerkt dat vrijwel iedereen ook weer tips kan geven aan anderen. Ouders zijn (uit noodzaak!) vaak heel goed geïnformeerd! Wij werken graag samen met ouders, die behalve “ontvangen” ook willen delen. En dat ontdek je vaak pas als je in de community zit en de verhalen leest. Dat moedigen we aan! Conform het koersdocument wil ACT! bruggen slaan, en dat succesvol doen door oplossingsgericht te werken.

Wat gebeurt er met ouders die vanuit de Facebookgroep niet mee willen naar het platform?

Niks, natuurlijk. Alles is gebaseerd op eigen keuze en autonomie.

Waar gaat het geld naartoe?

Naar de stichting. Deze stichting heeft geen winstoogmerk. We zijn daarnaast een ANBI-instelling. Dat betekent dat mensen hun donaties (onder bepaalde voorwaarden) van de belasting kunnen aftrekken. Van de inkomsten worden onkosten en vrijwilligers betaald. De administratie is openbaar. Iedereen kan dit inzien. ACT! stuurt aan op 3 bronnen van financiële onderbouwing: abonnement (voor de community), professionaliseringsactiviteiten voor professionals, fondsen.

Aanmelden? klik hier.

 

Heb je nog meer vragen?

Welkom om contact met ons op te nemen!

Ons algemene adres: community@adviescentrumthuiszitters.nl

Tot ziens in de nieuwe community!

SAMEN STERK!