Indi Hondema en Hans Pollen, kernteam van ACT!, gaan tijdelijk in retraite. Reacties op berichten zullen sporadisch plaatsvinden. Nieuwe casussen vanuit ouders of vanuit scholen worden tot half april niet aangenomen. Ondertussen kunt u ons nieuwe magazine ACTNOW-4 lezen: Klik hier!

Wij wensen iedereen een veel beter jaar 2020. En we hopen dat de Thuiszittersaantallen drastisch afnemen.

Tot in april!

ACT! tijdelijk op laag pitje