ACT! heeft een missie: voor alle leerlingen een werkelijk passende onderwijsplek te organiseren, zodat geen leerling meer thuis hoeft te zitten. Dat kunnen we niet alleen. Jouw inzet en talent is nodig. Doe met ons mee en word op EIGEN-WIJZE een ACT!-or…

Visie ACT!

ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties. Dat doet zij door:

 • ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren
 • door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren
 • door de condities én de werkmethodieken van probleemoplossende ontmoetingen tussen beiden op individueel-, regionaal- en collectief niveau te optimaliseren.

Wij willen onze invloed voor en door ouders van thuiszittende kinderen vergroten.

Daartoe doet ACT! drie oproepen om jouw talent en betrokkenheid in te zetten via deze functies:

 1. Kernteam -lid

2. Ambassadeur

3. Lid van het ACT! ouderteam worden

1. Kernteam- lid

ACT! bestaat nu uit twee kernteamleden. Wij vinden echter een driehoeksverhouding beter. Het biedt mogelijkheden voor altijd een reflectie-positie t.o.v. de twee anderen. We houden elkaar zo scherp om uitvoering te geven aan wat we hebben afgesproken, of om juist anders en meer te doen.

Als kernteamlid kun je denken aan deze taken en verantwoordelijkheden:

 • participeren in het kern-team op beleids- en ontwikkelingsniveau
 • daartoe: participeren in het kernteam-overleg, dat bijna altijd per skype verloopt
 • liefst 1 keer per 2 maanden een strategisch overleg helpen voorbereiden en uitvoeren; dat overleg vindt het liefst plaats in een fysieke ontmoeting
 • het modereren van de facebookgroep of  de hopelijk toekomstige ACT!Community
 • het bijhouden van de website (WordPress)
 • jouw eigen specialiteit inbrengen: maak ons svp duidelijk wat dat is
 • bijdrage leveren aan het realiseren van de agenda
 • leads genereren bij scholen, SWV’s, gemeenten die leiden tot advies- en begeleidingsopdrachten

Geef aan wat je het liefst oppakt. En/of kom met eigen ideeën..!

Stuur je reactie naar: info@adviescentrumthuiszitters.nl  ( Indi en Hans)

2. ACT!orin het veld,  AMBASSADEUR voor ACT!

Ben jij iemand die:

 • pedagogische/didactische ondersteuning kan geven?
 • relaties heeft met gemeenten en andere betrokken instanties?
 • leads kan genereren bij scholen, SWV’s, gemeenten die leiden tot advies- en begeleidingsopdrachten?
 • een oudergroep in de stad of regio zou willen opzetten?
 • andere relevante expertise heeft (zowel voor- als achter de schermen)?
 • maatje (voor de ouders) of mentee (voor de thuiszittende jongere) wil zijn?
 • geïnteresseerd is om eigen expertise en/of talent meer toe te passen en zichtbaarder te worden?
 • gesprekken met derden kan en wil voeren?
 • akkoord gaat met de wederzijdse samenwerkingsvoorwaarden? (deze ontvang je na een eerste kennismakingsgesprek)

Vanuit ACT! is een steeds groter wordend netwerk beschikbaar welke de ontwikkelingen versterkt richting het slagen van onze missie, die zeer waarschijnlijk ook de jouwe is. Zo kunnen ook gezamenlijke projecten sterker, beter en sneller succesvol worden. Als ACT!-or werk je zo ook aan je eigen toekomst!

Samen sterk! Neem van HARTe contact op met: info@adviescentrumthuiszitters.nl

3. ACT!or in ons OUDERTEAM, AMBASSADEUR namens de OUDERS

Wij nodigen jou uit om zitting te nemen in het ouderteam van ACT!

In dit team ben je de stem tussen de ouders en het kernteam. Als ervaringsdeskundige ouder heb je sneller de juiste inzichten en toon voor andere ouders te pakken dan wij vanuit het kernteam, en daarbij verantwoordelijk voor beleid en strategie, altijd kunnen vinden. Als lid van het ouderteam denken we aan verantwoordelijkheden zoals:

 • Het schrijven van een ACT! nieuwsbrief: korte samenvattingen van wat jullie zien gebeuren aan interessante ontwikkelingen en tips in de ACT!community
 • Het welkom heten van nieuwe ouders in de facebookgroep en toekomstige ACT!community
 • Moderatie tussen ACT!beleid/strategie naar betrokkenheid ouders en vice versa
 • Het signaleren van situaties die aandacht nodig hebben
 • Het helpen borgen van de kwaliteit en de visie van ACT!
 • Het optreden als ambassadeur van ACT!
 • Het beheren van de Facebookgroep tot deze wordt opgeheven, daarna meedenken over de ontwikkeling van de ACT!Community
 • Het actief meedenken over productontwikkeling
 • Met meehelpen in de organisatie van evenementen
 • Het fungeren als adviesorgaan voor het kernteam

Het lijkt een hele lijst maar veel gebeurt nu ook al als vanzelfsprekend. Namens het kernteam zal Indi contactpersoon zijn voor deze ouderkring en overeenkomstig wenselijkheid regelmatig contact onderhouden. We bouwen samen!

Het ouderteam heeft wekelijks contact met het Kernteam (maandagavond of in overleg). We houden elkaar zo open mogelijk over ontwikkelingen, wensen en vragen.

Stuur je reactie naar: Indi@adviescentrumthuiszitters.nl