Doelgroep
  • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen
  • LPA’s (Branche organisatie)
  • Zorgverleners
  • SWV-professionals
  • HBO-niveau
Omschrijving

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die inspanningen leveren om een kind binnen school te houden, maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren. Is hier sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken onderwijsparticipatie op uw school in de weg staat? Of is hier sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van uw school? Of geldt wellicht beiden? Is hier sprake van te afwijkende visies van betrokken partijen? Is de communicatie tussen ouders en instanties een grote bottle neck? De training biedt opties voor zorgverbreding en aanvullende werktheorieën.

Doelen
  • Vergroten van invloed van deelnemers bij vastlopende cases
  • Binnen maatwerk-trajecten samenwerken bevorderen
  • Updaten van eigen werktheorieën; verbreden en verdiepen van handelingsovertuigingen
Programma (1 dagdeel)

Aan de hand van een beschreven casus analyseert u opties van handelingsmogelijkheden op verschillende momenten in het proces van uitvallen van een leerling. Welke signalen zijn er van dreigende uitval? Welke kennis ontbreekt voor het plegen van doeltreffende interventies? Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig om afstemming en overeenstemming met de ouders t verkrijgen. En vooral: hoeveel moeite wilt u als persoon doen om het kind binnenboord te houden?

Deze vragen worden in een interactieve sessie belicht.

We sluiten af met een korte simulatie, waarin u naast kennen ook het wederkerig voelen van handelingsverlegen-communicatie ervaart.

Investering

€1250 voor een groep met minimaal 8/maximaal 10 deelnemers

Trainers

Hans Pollen; tevens voor info en intake: 0638180921

MA. Maarten Rector

Opmerking

De training is ook op maat af te nemen binnen één (branche)organisatie, waarbij organisatie perspectieven worden verbonden aan samenwerkingsperspectieven met andere organisaties t.b.v. 1 of meerdere casussen