Bestellen
Doelgroep
  • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen
  • LPA’s (Branche organisatie)
  • Zorgverleners
  • SWV-professionals
Omschrijving

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die inspanningen leveren om een kind binnen school te houden, maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren. Is hier sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken onderwijsparticipatie op uw school in de weg staat? Of is hier sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van uw school? Of geldt wellicht beiden? Is hier sprake van te afwijkende visies van betrokken partijen? Is de communicatie tussen ouders en instanties een grote bottle neck? De training biedt opties voor zorgverbreding en aanvullende werktheorieën.

Programma

Aan de hand van een beschreven casus analyseert u opties van handelingsmogelijkheden op verschillende momenten in het proces van uitvallen van een leerling. Welke signalen zijn er van dreigende uitval? Welke kennis ontbreekt voor het plegen van doeltreffende interventies? Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig om afstemming en overeenstemming met de ouders t verkrijgen. En vooral: hoeveel moeite wilt u als persoon doen om het kind binnenboord te houden?

Deze vragen worden in een interactieve sessie belicht.

We sluiten af met een korte simulatie, waarin u naast kennen ook het wederkerig voelen van handelingsverlegen-communicatie ervaart.

Investering

€125 all-in per deelnemer

Trainer

Hans Pollen (0638180921)

Opmerking

De training is ook op maat af te nemen binnen één organisatie, waarbij organisatie perspectieven worden verbonden aan samenwerkingsperspectieven met andere organisaties t.b.v. 1 of meerdere casussen

Bestellen