Overzicht trainingen Cursusjaar 2018-2019

De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszitterscasussen. Uniek in Nederland! ACT!-Academie verzorgt cursussen (of vergelijkbaar) in het kader van nader te ontwikkelen regionaal professionaliseringsbeleid altijd

ACT!-Blog

Op deze blog worden onregelmatig frequent nieuwe berichten geplaatst die interessant zijn voor thuiszitters, hun ouders, scholen en professionals van andere organisaties

Maatjestraining ‘Empowerment voor ouders van thuiszitters’

Plaats en data: nader af te spreken 3 x Webinars via Skype, data nader te bepalen 1 x Fysieke bijeenkomst, nader te bepalen Doelgroep Regionale- lokale oudergroepen zijn primaire doelgroepen Individuele ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen Belangstellenden die met kennis

Advies en ondersteuning

ACT! wordt gevraagd en ACT! bemoeit. Wij kunnen bijdragen aan het oplossen van vastgelopen, geëscaleerde en complexe casussen. Casussen die qua duur van de thuiszitsituatie, de inhoudelijke vraag-aanbod afstemming en op het vlak van communicatief-emotionele verstoringen weer vlot getrokken moeten

Facebookgroep ACT!

We hebben een besloten Facebookgroep opgericht, waar momenteel (2018) meer dan 350 mensen lid van zijn. Wie ontmoet je daar zoal? ouders van een thuiszitter mensen die zich betrokken voelen bij de problematiek ACT-maatjes, deze mensen ondersteunen de ouders vanuit

Word ACT!-Maatje voor een thuiszitter!

Een ACT!-maatje – wat houdt dat in? De meeste gezinnen met een thuiszittend kind komen bij ons als de ouders al een lijdensweg hebben moeten doorstaan om begrip voor hun situatie te krijgen. Het ACT-maatje biedt een luisterend oor, brengt het

ACT!-Kalender

<< apr 2019 >>
mdwdvzz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5