Op 28 juni verzorgt ACT! een deelsessie op het Thuiszitterscongres. Zie hieronder de beschrijving. En volg deze link voor informatie over het congres.

10. Thuiszitters: leerkrachten maken het verschil
drs. Hans Pollen (ACT!) Adviescentrum Thuiszitters,
mw. Indi Hondema (ACT!)

Leerkrachten krijgen onverwacht te maken met signalen van teruglopende participatie van een leerling. Welke handelingsmogelijkheden heeft u en ontwikkelt u om de leerling te blijven bedienen?
We verkennen de mogelijkheden van het door ACT! gehanteerde Passende Onderwijs Constructie-model POC). We zoeken de grenzen op van onderwijs-zonder-zorg. Tevens welke opties er bestaan om terugkerende thuiszitters waar nodig maatwerk te bieden. Tenslotte laten we u ervaren wat het betekent wat leerlingen u willen vertellen op basis van de Present Child-methode.
Leerdoelen:
De noodzaak van specifiek professionaliseren inzake het thuiszittersprobleem
1. u kunt uw rol en toegevoegde waarde als leerkracht inzake voorkomen en oplossen van thuiszitcasussen beschrijven
2. u heeft inzicht in de mogelijkheden van het Passende Onderwijs Constructie-model (POC)
3. u ervaart en reflecteert op het spiegelgedrag van leerlingen voor uw eigen professioneel en menselijk functioneren
Leeftijdscategorie
L
eerlingen PO, VO en MBO: dus van 5 – 20 jaar
Deelnemers/doelgroep
Leerkrachten PO, VO en MBO